header

 

Info burse și taxe

Regulament burse

Taxe de școlarizare

Termene pentru plata taxei de școlarizare 2018-2019
A. Taxele de şcolarizare se achită în 4 rate, astfel:
1) pana la data de 15 octombrie, cel puţin 25% din taxa anuală;
2) până la 05 decembrie a anului universitar, cel puţin 50% din taxa anuală;
3) până la 15 martie, cel puţin 75% din taxa anuală;
4) până la 15 mai, 100% taxa anuală datorată.

B. Ratele din taxa de şcolarizare pot fi achitate prin ordin de plată la Posta sau transfer bancar cu condiţia ca ele să fie realizate la termenele indicate la lit. A.
 
Taxa de școlarizare este aceeași pentru toți anii: 2.800 lei.
 Poate fi plătită la orice oficiu poștal din țară sau la casieria facultății (Cluj-Napoca). Datele necesare pentru completarea mandatului poștal:
 Destinatar:  U.B.B. CLUJ-NAPOCA; FACULTATEA DE GEOGRAFIE 
Începând cu data de 1 iulie 2014 noul cont al UBB este:
Cont: RO35TREZ21620F330500XXXX
Deschis la: BN Trezoreria Cluj
Cod unic de înregistrare (CUI) 4305849
Reprezentând:  taxă școlarizare
 
Întârzieri la plata taxei de școlarizare: 0,04% /zi/ întârziere, conform contractului de şcolarizare
 Taxa pentru examenele nepromovate :
Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei
Tarif unitar pe credit = Taxa anuală de şcolarizare/ 60 de credite
 Taxa examene de diferențe:   Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei
 Taxa reînmatriculare:  200 lei
 Stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs şi a dosarelor absolvenților (diplomelor de Bacalaureat în original) peste data de 15 decembrie:
60 lei/ primii 2 ani;  200 lei – peste 2 ani.