Facultatea de Geografie

 geo_logo

Departamentul de Geografie al Extensiilor, Bistrița

SPECIALIZAREA GEOGRAFIA TURISMULUI

 

Admitere

septembrie 2017

PREÎNSCRIERI ONLINE

 • Admiterea constă din:
  • Etapa I (eliminatorie): scrisoare de intenție depusă de candidat la înscriere (notată cu admis / respins)
  • Etapa II: Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați după media de la bacalaureat

Calendarul Admiterii - septembrie 2017:

 • Perioada de înscriere: 6-11 septembrie 2017 (fără duminică), orele 9-13, sâmbăta 9-12
 • Afișarea rezultatelor inițiale: 12 septembrie 2017
 • Perioada de confirmare a locului: 13-15 sept. 2017 (fără dum.)
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 16 sept. 2017
 • Confirmarea locului după redistribuire: 18 sept. 2017
 • Afișarea rezultatelor finale: 19 sept. 2017