TURISMUL SPORTIV ȘI AGREMENTUL DIN PERSPECTIVA ECODEZVOLTĂRII
(Master interdisciplinar, 2 ani, cu frecvență)

ADMITERE 2022 - REZULTATE

 

Regulament Admitere

 

Locuri: 20 bugetate, 3 domeniu prioritar, 27 cu taxă

 

Pentru admiterea la această specializare, candidații trebuie să dețină un certificat de competență lingvistică valabil 

 

Confirmarea locului: 22-25 iulie 2022

 

Candidații admiși vor depune un dosar plic cu următoarele acte: