geo-efs Turismul Sportiv și Agrementul din Perspectiva Ecodezvoltării

Master interdisciplinar

Facultatea de Geografie și Facultatea de Educație Fizică și Sport

 

Admitere

septembrie 2018

 

Date privind înscrierea şi afişarea rezultatelor

Înscrierile la  Admitere, sesiunea septembrie 2018, vor avea loc  în perioada:  10 – 12 septembrie 2018, orele 9-13

Interviu: 13 sept. 2018

 

 

Afişarea rezultatelor iniţiale: 14 sept. 2018

Perioada de confirmare a locului: 15 - 18 sept. 2018

Afişarea rezultatelor finale: 20 sept. 2018

La inscriere este obligatorie prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională. Sunt valabile atestatele lingvistice și certificatele din anexă.

Criterii de selecţie a candidaţilor

Nu se admite depăşirea numărului de locuri planificate prin cifrele de şcolarizare. În cazul în care media ultimului admis este realizată de mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare aplicate, în ordine, vor fi:

La nivel master media minimă de admitere este 6 (șase).

Candidații aflați în străinatate pot susține interviul la distanță prin facilități IT. La înscriere ei trebuie să declare pe propria răspundere că se află în străinătate în ziua interviului.

Confirmarea locului

Candidaţii admişi la concursul de admitere sunt obligaţi să-şi confirme locul în perioada:  15 – 18 septembrie 2018 (fără duminica)

La confirmarea locului, candidatul admis va depune un dosar plic cu următoarele acte: