geo-efs Turismul Sportiv și Agrementul din Perspectiva Ecodezvoltării

Master interdisciplinar

Facultatea de Geografie și Facultatea de Educație Fizică și Sport

Afișier

ORAR sem. I 2018-2019

 

Structura anului universitar 2018-2019

Plan de învățământ master

Fișele disciplinelor