geo-efs Turismul Sportiv și Agrementul din Perspectiva Ecodezvoltării

Master interdisciplinar

Facultatea de Geografie și Facultatea de Educație Fizică și Sport

Afișier

ORAR anul I

ORAR anul II

 

Structura anului universitar 2017-2018

Plan de învățământ master

Fișele disciplinelor