geo-efs Turismul Sportiv și Agrementul din Perspectiva Ecodezvoltării

Master interdisciplinar

Facultatea de Geografie și Facultatea de Educație Fizică și Sport

Contact

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Extensia Universitară Bistrița
Str. Andrei Mureșanu 3-5, 420117 Bistrița
Tel. +4(0)263-210397