geo-efs Turismul Sportiv și Agrementul din Perspectiva Ecodezvoltării

Master interdisciplinar

Facultatea de Geografie și Facultatea de Educație Fizică și Sport

BINE AȚI VENIT!


Cuvânt introductiv

Programul sus-amintit are atât un caracter interdisciplinar, cât și unul pluridimensional, dintre toate coordonatele care merită introduse în calculele noastre, dimensiunea ecologică trebuind așezată în prim-plan.

Noua paradigmă a turismului sportiv și agremental este grefată pe cel puțin trei categorii distincte de turiști: căutătorii de aventură și adrenalină; participanții la competițiile sportive de pe mapamond (aducători de venituri consistente în visteria organizatorilor); călătorii silențioși care nu-și doresc altceva decât agrementul pur izvorât din activitățile turistice și cultural-sportive lejere, „molcome”, nesolicitante (dar recreative), prin care se obține deconectare totală de la „priza” stresului cotidian. Cel puțin pentru prima categorie de turiști este nevoie de instructori, animatori, însoțitori, ghizi, consultanți, experți în promovarea și practicarea unor forme de turism sportiv și agremental, ipostaze justificate de competențele dobândite în cei doi ani de master. Dacă adăugăm la toate acestea competențele dobândite în amenajarea turistică a spațiului geografic, alături de cele de manager pentru diferite locații turistice, obținem un tablou rezonabil din perspectiva oportunităților de dezvoltare a carierei absolvenților.

 Responsabil Master,

conf. univ. dr. Mircea Mureșianu

 

Prezentarea programului de studii