ORARAnul 1


Luni, 17-19: Reprezentări grafice și cartografice în turismul sportiv (ȘL univ. dr. Eduard Schuster)
Marți, 16-19: Ecogeografia turismului sportiv (ȘL univ. dr. Andras Barta)
Miercuri, 16-19: Ghidaj, semnalizare turistică și orientare în teren (ȘL univ. dr. Ioan Bîca)
Joi, 17-20: Modele de amenajare specifice turismului sportiv (ȘL univ. dr. Eduard Schuster)
Vineri, 16-19: Optimizarea practicării turismului sportiv pentru toate vârstele - fundamentare teoretică (lect. univ. dr. Horea Ștefănescu)


Anul 2

Luni, 16-18: Activități motrice de timp liber pe timp de iarnă (lect. univ. dr. Horea Ștefănescu)
Marți, 17-20: Răspunderea profesională în turismul sportiv - cadru juridic (conf. univ. dr. Cosmin Prodea)
Miercuri, 17-20: Geografia piețelor turismului sportiv (ȘL univ. dr. Eduard Schuster)
Joi, 17-20: Turismul rural și dezvoltarea durabilă a satului românesc contemporan (prof. univ. dr. Dănuț Petrea)
Vineri, 16-19: Valorificarea patrimoniului cultural (ȘL univ. dr. Viorel Puiu)