UBB logo

EXTENSIA

UNIVERSITARĂ

BISTRIȚA

Specializările

la nivel licență și master din cadrul Extensiei Universitare Bistrița

logo_fspac Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Specializarea Administrație Publică
logo_sport Facultatea de Educație Fizică și Sport
Specializarea Educație Fizică și Sportivă
logo_geo Facultatea de Geografie
Specializarea Geografia  Turismului
logo_business Facultatea de Business
Specializarea Administrarea Afacerilor
geogr-sport Facultatea de Geografie, Facultatea de Educație Fizică și Sport
Master interdisciplinar
Turismul Sportiv și Agrementul din Perspectiva Ecodezvoltării