UBB                                                              Geogr
GT

Bine ați venit pe pagina specializării Geografia Turismului din cadrul Extensiei UBB Bistrița! 

ORAR provizoriu sem. 2 2023-2024

 

Oferta educațională


· 29 de discipline obligatorii
· 15 discipline opționale, grupate în 7 pachete
· 4 stagii de practică
· 2 cursuri practice de limbă străină pentru turism
· 2 semestre de educație fizică

 Disciplinele oferite acoperă o plajă largă de abordări: geografie generală și umană, geografie regională, geografia turismului, potențial turistic natural și antropic, prospectare și amenajare turistică, turism rural și urban, economia turismului, management și marketing turistic, servicii în turism și agenții turistice, produse turistice, mediu înconjurător și ecoturism, arii protejate, GIS și cartografiere digitală, arhitectură în turism, ghidaj turistic, etnografie, fiind grupate în 3 categorii: discipline fundamentale, discipline de specialitate și discipline complementare.

 

Structura anului universitar 2023-2024

Plan de Învățământ Geografia Turismului Bistrița 2022-2025

Fișele disciplinelor


Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Geografie

Regulament de funcționare al extensiilor universitare