DISERTAȚIE 2022

 

Perioada de înscriere: 13-20 iunie 2022, la Secretariat

 

Documente necesare:

 

 

Susținerea disertației va aea loc în data de 01.07.2022, de la ora 09:00, în Sala 15.

 

Regulament de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat

 

Teme-tip pentru lucrarea de disertație (orientativ)