UBB                                                              Geogr
GT

 

Prezentarea specializării

 

ADMITERE 2024

 

Geografia Turismului, Extensia Bistrița

3 ani, cu frecvență

Locuri: în curând

Regulamentul concursului de admitere 2024

 

Calendar Admitere iulie 2024:

15-20 iulie -  înscriere online (ultima zi până la ora 14:00)
23 iulie - afișarea rezultatelor inițiale
24-27 iulie - confirmarea locului (ultima zi până la ora 12:00)
28 iulie
- redistribuirea locurilor și afișarea rezultatelor
29 iulie - confirmarea locurilor după redistribuire
30 iulie - afișarea rezultatelor finale

 

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

Se încarcă online, pe platforma dedicată. La Centrul de Consultanță de la sediul Extensiei vă stăm la dispoziție pentru a vă sprijini la încărcarea documentelor:

¨ Fișa de înscriere (formular specific Facultății de Geografie, completat și semnat)

¨ Scrisoare de motivație (formular specific Facultății de Geografie, completat și semnat)

¨ Diploma de Bacalaureat și Foaia Matricolă

¨ Certificatul de Naștere

¨ Cartea de Identitate

¨ Adeverință Medicală tip

¨ Dovada achitării taxei de admitere de 170 lei (în cazul plății prin alte mijloace decât online)

¨ Adeverință care să ateste că un candidat beneficiază de scutirea taxei de înscriere

¨ Diploma obținută pentru candidații cu distincții la Olimpiadele și concursurile școlare naționale sau internaționale de geografie

* Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2024-2025 este de 3.200 lei. Modalitățile și termenele de plată se găsesc la secțiunea Pagina studenților.

Confirmarea locului

Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să-şi confirme locul prin depunerea online a contractului de studii semnat, iar pentru cei admiși la taxă și dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare (25% din 3200 lei), în perioada: 24-27 iulie 2024.
Candidații admiși vor depune un dosar cu următoarele acte:
a. diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în original; cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu în copii certificate „conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate;
b. carte de identitate, în copie simplă;
c. certificatul de naştere în original și copie simplă;
d. adeverinţă medicală tip (în original) care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare;
e. două fotografii tip 3 cm/4 cm;
f. adeverință în original pentru candidații scutiți de taxa de înscriere;
g. documente care să ateste că un candidat este scutit de taxa de admitere;
h. Contractul de studii universitare în 2 exemplare;
i. diploma în original pentru candidaţii cu distincții la olimpiadele și concursurile școlare naţionale sau internaţionale de geografie și la concursul GEOMONDIS.