UBB                                                              Geogr
GT

Colectivul

(click pe imagine pentru CV)

 

BA IB Irina Raboșapca
Directorul Extensiei Bistrița a UBB
Șef lucr. dr. Barta András-István 
andras.barta@ubbcluj.ro
Șef lucr. dr. Ioan Bîca
ioan.bica@ubbcluj.ro
Șef lucr. dr. Irina Raboșapca
irina.rabosapca@ubbcluj.ro
     
ES Lia-Maria Cioanca Mudure-Iacob
Șef lucr. dr. Eduard Schuster
eduard.schuster@ubbcluj.ro
Șef lucr. dr. Lia-Maria Cioanca
lia.cioanca@ubbcluj.ro
Asist. univ. dr. Ioana Mudure-Iacob
ioanajacob@gmail.com
     
EA    
Secretara Specializării Geografia Turismului, Elena Andreescu
elena.andreescu@ubbcluj.ro