Geografia Turismului, Bistrița

Fișele disciplinelor 2020 - 2021

Anul I, sem. 1
GLR2100 Introducere în Geografie
GLR2101 Geografia generală a turismului
GLR2102 Potențialul turistic al reliefului și valorificarea lui
GLR1601Geografia regională a României
GLR2105 Geografie umană
GLR2203 Geografia continentelor. Europa
LLU0011 Limba Engleză 1
LLU0021 Limba Franceză 1

Anul I, sem. 2

GLR2201 Economia turismului și întreprinderii de turism
GLR2202 Potențialul hidroclimatic și valorificarea lui în turism
GLR2204 Cultură și civilizație
GLR2206 Geografia continentelor extraeuropene
GLR1109 Stagiu de practică 1
GLR1212 Stagiu de practică 2

LLU0012 Limba Engleză 2
LLU0022 Limba Franceză 2

Anul II, sem. 1 (3)
GLR2301 Geografia turismului în România
GLR2305 Metodologia cercetării în Geografia
GLR2603 Turismul și mediul înconjurător
GLR2404 Marketing turistic
GLR2607 Managementul proiectelor de dezvoltare în turism
GLR2510 Activitatea ghidului de turism
GLR1509 Etnografie și toponimie

Anul II, sem. 2 (4)
GLR2401 Prospectare turistică
GLR2402 Management turistic
GLR2303 GIS și cartografiere digitală
GLR2104 Statistică în turism Turismului
GLR1315 Stagiu practică 3
GLR1416 Stagiu de practică 4
GLR2407 Turism urban

Anul III, sem. 1 (5)
GLR2502 Amenajare turistică
GLR2602 Conceperea și comercializarea produselor turistice
GLR2503 Comunicare și imagine în turism
GLR2504 Activitatea agentiilor de turism
GLR2302 Organizarea serviciilor în turism
GLR2304 Arhitectură în turism
GLR2605 Arii și situri protejate și valorificarea lor turistică

Anul III, sem. 2 (6)
GLR2601 Turism rural
GLR2501 Regionare și regiuni turistice
GLR2403 Ecoturism și dezvoltare durabilă
GLR2405 Turism internațional
GLR2604 Infrastructuri de comunicație în turism
GLR1621 Elaborarea lucrării de licență
GLR2606 Negocierea în turism
GLR2506 Contabilitate în turism

-----------------------------------------------------------------------------------------------